Tomasz Latosi
Country Manager Poland
Szczepankowo 130
61-316 Poznań
 
tlatosi@metelli.pl  lub  biuro@metelli.pl